اخــبار  
  • طبق دستورهر نوع خرید یا فروش ارز در فضای مجازی توسط صرافی رز میرداماد کمافی سابق امکان پذیر نمی باشد
  • توجه توجه مشتریان محترم نرخ تابلو سایت هر 5 دقیقه یکبار تغییر میکند لطفا: در هنگام خرید یا فروش دقت فرمائید.با تشکر مدیریت شرکت
* تمام حسابها بنام شرکت تضامنی عزیزی قمشه و شرکاء می باشد.
  • بانک ملی ایران - شعبه میدان مادر ( 275 ) شماره حساب : 0107638504007 شماره شبا : IR920170000000107638504007
  • بانک ملت - شعبه میرداماد ( 275 ) شماره حساب : 4424465692 شماره شبا : IR680120000000004424465692
  • بانک پاسارگاد - شعبه میدان مادر ( 212 ) شماره حساب : 2128600103005191 شماره شبا : IR370570023681010300519001
  • بانک اقتصاد نوین - شعبه میدان مادر ( 156 ) شماره حساب : 156246393671 شماره شبا : IR880550015600204639367001