اخــبار  
  • توجه ..توجه ..نرخ ارز از ساعت 10 صبح اعلام میگردد وهر 15 دقیقه نرخ آن تعویض میشود.لطفا توجه داشته باشید
  • ساعت کار فعالیت صرفی از ساعت 10.30صبح الی 14.30عصر میباشد.
  • حواله ارزی (نیمائی)به کلیه نقاط دنیا با هماهنگی دفتر انجام میگردد.
  • با توجه به نوسانات نرخ ارز در هنگام معامله حتما"با دفتر هماهنگ نمایید.با تشکر
* تمام حسابها بنام شرکت تضامنی عزیزی قمشه و شرکاء می باشد.
  • بانک ملی ایران - شعبه میدان مادر ( 275 ) شماره حساب : 0107638504007 شماره شبا : IR920170000000107638504007
  • بانک ملت - شعبه میرداماد ( 275 ) شماره حساب : 4424465692 شماره شبا : IR680120000000004424465692
  • بانک پاسارگاد - شعبه میدان مادر ( 212 ) شماره حساب : 2128600103005191 شماره شبا : IR370570023681010300519001
  • بانک اقتصاد نوین - شعبه میدان مادر ( 156 ) شماره حساب : 156246393671 شماره شبا : IR880550015600204639367001